Pagina

Probleem of klacht?

Scouting Belfeld hecht het grootste belang aan een veilige spe(el)omgeving voor haar leden.


Scouting Belfeld hecht het grootste belang aan een veilige spe(el)omgeving voor haar leden.

 

Ongewenst gedrag als pesten, geweld, agressie, discriminatie, uitsluiting, seksuele intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag keurst Scouting Belfeld ten strengste af.

De vereniging doet er alles aan om zulk ongewenst gedrag te voorkomen.

 

Hiertoe zijn binnen de vereniging een aantal afspraken gemaakt omtrent gedrag, aannamebeleid van nieuwe stafleden, privacy en dergelijke.

 

Klacht of probleem?

Indien er een probleem of een klacht is, is in eerste instantie het stafteam van het jeugdlid het aanspreekpunt.

Het stafteam zal de situatie proberen op te lossen, waarbij ze ter ondersteuning een beroep kunnen doen op onze groepsbegeleiders.

 

Vertrouwenscontactpersonen.

In geval van een ernstige kwestie of wanneer u denkt niet bij het stafteam terecht te kunnen, kunt u een beroep doen op onze vertrouwenscontactpersonen.

 

Bij de vertrouwenscontactpersonen kan een  lid en/of diens ouder(s)/verzorger(s) terecht met zijn verhaal omtrent ongewenst gedrag.

Deze vertrouwenscontactpersonenzullenhet lid en/of diens ouder(s)/verzorger(s) bijstaan in het vinden van de juiste weg om de ongewenste situatie aan te pakken. Zij maken hiertoe gebruik van een Protocol Ongewenst Gedrag.

 

U kunt ze bereiken onder volgend mailadres: vertrouwenscontact@scoutingbelfeld.nl  .

 

Zij nemen ten spoedigste contact op.

Geplaatst door:Ton Schmitz