Nieuws

Veranderingen in het Princessenbosje 12-11-2023

Samen met de buurtvereniging het Princessenbosje en de gemeente Venlo is er een visie ontwikkeld voor de herinrichting van het Princessenbosje.


Afgelopen woensdag 8 november, is door Bosgroep Zuid Nederland, de instantie die iov  de gemeente Venlo het Princessenbosje bekeken heeft, een presentatie gehouden over de visie voor de toekomst van het Princessenbosje.   

Het Princessenbosje is van oorsprong een stuifduin van de Maas, dat in de 20er jaren beplant werd met grove den ten behoeve van de mijnbouw. Wij als Scouting, de omwonenden en de gemeente Venlo vinden het belangrijk om dit stukje "Parkbos" binnen de bebouwde kom te bewaren.

 

De Visie luidt:

"Het Princessenbosje vormt reeds een uniek stukje natuur- en cultuurgeschiedenis in de dorpskern Belfeld.

Het bosje herbergt een combinatie van functies: natuur, cultuurhistorie en recreatie.

In de komende jaren wordt gewerkt naar meer diversiteit, zowel voor dier en plant maar ook in structuur.

Zo krijgt het bosje, door jonge bomen en struiken een kans te geven zich te ontwikkelen, een nieuwe aantrekkingskracht voor zowel natuur als recreant, en waarborgt eigen robuustheid naar de toekomst."

 

Concreet gaat de ontwikkeling plaats vinden door middel van een 5 tal landschapstypen:  (zie ook afbeelding in bijlage, waar de vakken al ingekleurd zijn.)

1 Recreatie (oranje).

Omgeving speeltuin.  Minder maaien, afvoeren van maaisel.  Karakter: openheid en intensief gebruik.

2 open duin (geel).

In het midden van het Princessenbosje ligt een heuveltje, de top van het duin. Door plaggen zal hier de ondergrond weer bloot gemaakt worden waardoor heide, jonge denneboompjes e.d zich weer kunnen vestigen.

3. Struweel (lichtgroen).

Dichtere begroeiing met laag karakter, lagere struiken als kardinaalsmuts, meidoorn.  Vanuit de hoogte (stuifduin) te overzien, vanuit begane grond niet.

4. Halfopen bos (middelgroen).

Open karakter met her en der ondergroei. Maaien wordt in etappes afgeschakeld.

5. Dicht / gesloten bos (donkergroen).

Een gedeelte van het Princessenbosje heeft al reeds gesloten begroeiing, dit wordt verder ontwikkeld,  door meer loof, gelaagdheid  (lage struiken grote struiken bomen) en ondergroei.

 

En ons terrein?   Qua herinrichting valt het buiten het Princessenbosje,  de randen (buiten de omheining) zullen wel een struweel-achtig karakter gaan krijgen.  Binnen onze omheining zijn we zo ver zelf aan zet: dit zal relatief open blijven t..b.v. de speelmogelijkheden, maar langs de omheining zullen we zo voor en na nog wel wat struiken aanplanten.  Alleen onderhoud op veiligheidsniveau zal door de gemeente gebeuren.

 

Terug naar de herinrichting: hoe gaat het nu verder?

Op korte termijn, dat wil zeggen deze winter nog, wordt de detail- inrichting door Bosgroep Zuid Nederland  bepaald. Hierbij wordt een plattegrond gemaakt met wat waar aan te planten, te plaggen en wordt ook rekening gehouden met de aanwezige paden.

 

Waarschijnlijk eind Januari of in februari zal met de uitvoering worden begonnen!

DE VRAAG AAN ONS WAS DAN OOK:  HEBBEN WIJ DE MOGELIJKHEID OM OP EEN ZATERDAG MEE TE HELPEN MET DE WERKZAAMHEDEN?

Dit betreft dan plaggen steken, evt daarvan een muurtje stapelen,  hekken/afscheidingen maken van wilgetenen, planten van bomen en struiken!

Dit zou ook door de oudere speltakken Gidsen Verkenners Explorers goed kunnen plaats vinden.

 

Gezien het feit dat wij regelmatig gebruikmaken van het Princessenbosje  vind ik medewerking wel op zijn plaats.  Tegen de tijd dat de datum bekend wordt zullen jullie hierover nog een bericht zien met het verzoek om jullie op te geven om die dag mee te helpen.

Jullie hulp zal ten zeerste worden gewaardeerd,  zodat we samen met de buurt een prachtig bosje langs de deur kunnen behouden!

Zijn er nog vragen, stel ze gerust!

Ton Schmitz

Voorzitter

 

 

 

Geplaatst door:Ton Schmitz