Nieuws

NL Doet 2023 groot succes! 14-03-2023

NL Doet 2023 groot succes!


Op zaterdag 11 maart hebben wij ook meegedaan aan NL Doet.

De opkomst was geweldig ten opzichte van vorige edities, we waren met een 15tal volwassenen en een aantal jeugdleden.

 


Samen hebben we volgende klussen aangepakt:

Plaatsen nieuw promotie-bord aan de poort van het terrein

Slopen oud bord

In de grondverf zetten  van de planken voor de nieuwe betimmering van het materialenhok

Schuren en verven van een aantal binnendeuren

Schoonmaken plat dak en goten

Kloven stookhout en opruimen.

 


Met zulk een grote opkomst en de weergoden die ons gunstig gezind waren, hebben we veel werk gedaan gekregen.

Wij willen de vrijwilligers die (een deel van) hun zaterdag hiervoor beschikbaar gesteld hebben dan ook van harte bedanken voor hun inzet.

Hieronder nog wat foto's.

 

Geplaatst door:Ton Schmitz